Datum:
dinsdag 22 sep. 2020
Tijd:
18:00:00 - 22:30:00

Meet het Raadslid

Beste allen, De afgelopen jaren is er veel te doen geweest om thema’s als polarisatie, politiek vertrouwen en demografische verandering. Ook in Utrecht blijft het een uitdaging voor de politiek om burgers betrokken te houden bij het democratisch proces en het vertrouwen tussen politiek en kiezers te waarborgen. Met name jongeren ervaren vaak een afstand tot politieke besluitvorming: vanwege het gevoel niet gehoord en gezien te worden, of een beperkte kennis van de Nederlandse democratie. In het kader van het actieplan Utrecht Zijn We Samen organiseren Inclusive Works en Stichting Asha in samenwerking met de gemeente Utrecht “Meet het Raadslid”, een kennismakingstraject voor jongeren en politiek. Hoe ziet dit traject eruit? • Algemene informatie bijeenkomsten over politiek, democratie en besluitvormingen. Dit alles met de bedoeling om politiek en democratie inzichtelijk te maken. Maar vooral jullie ervaringen, menigeen en ideeën te horen. Het worden interactieve bijeenkomsten. • Jongeren koppelen aan Utrechtse raadsleden • Bezoek gemeenteraad Utrecht en commissievergaderingen en als mogelijk (vanwege coronaregels) ook de Tweede Kamer en ProDemos in Den Haag. Uitnodiging startbijeenkomst Graag nodigen wij je uit voor de eerste startbijeenkomst. ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtstaat is uitgenodigd voor een mooie inhoudelijk presentatie en interactieve bijeenkomst. We starten met een gezamenlijke maaltijd (halal en vegetarisch). Vanwege corona moeten wij ons houden aan de veiligheidsrichtlijnen. Geef je a.u.b. maandag 21 sept vóór 12:00 uur op en geef aan of je aanwezig bent en of je mee eet. Opgeven kan via radj.ramcharan.utrecht@gmail.com Wij verwelkomen jullie heel graag! Plaats: Buurtcentrum Oase, Cartesiusweg 11, Utrecht (naast treinstation Zuilen)